top of page

TIETOSUOJA

1 REKISTERIN NIMI

Kesäpäivät Sports Oy:n "CrossFit Lujan" asiakasrekisteri

2 REKISTERIN PITÄJÄ


Kesäpäivät Sports Oy  (Y-tunnus: 3170461)
Uhriähteenkatu 2A
20250 Turku

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Henrik Rantoniemi
henrik.rantoniemi@gmail.com

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE


Rekisterissä ylläpidetään tiedot crossfitluja.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta yhteydenoton jättäneistä henkilöistä.

Rekisterin käyttötarkoitus on pitää yllä Kesäpäivät Sports Oy:n asiakasrekisteriä asiakkaiden yhteydenottojen arkistoinnin ja käsittelyn, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen viestintäpalvelun toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietoja voidaan tarvittaessa käyttää Kesäpäivät Sports Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastointiin ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkosivustoillamme sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella muihinkin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Kesäpäivät Sports Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, kuitenkaan luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, sekä profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Ulkopuolisia tahoja tässä eivät ole Kesäpäivät Sports Oy:n käyttämät asiakas- ja palvelusuhteen ylläpidosta vastaavat yhteistyökumppanit. Osa asiakasrekisteritiedoista saatetaan joissain tapauksissa siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten takia. Tietoja käsitellään ainoastaan Kesäpäivät Sports Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

4 REKISTERIN TIEOSISÄLTÖ JA HENKILÖTIETORYHMÄT


Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn omatoimiseen tietojen antamiseen

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Osoite

Puhelinnumero

Yhteydenottolomakkeen sisältö

Asiakkuuden tiedot

 

5 TIETOJEN LUOVUTUS


Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kesäpäivät Sports Oy:n käytössä, paitsi jos Kesäpäivät Sports Oy:n käyttää ulkoista palveluntarjoajaa lisäpalvelun tuottamiseen ja ylläpitoon. Tietoja ei luovuteta Kesäpäivät Sports Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kesäpäivät Sports Oy:n tai sen yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.


Rekisteröityneen henkilön henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, asiakassuhteen päättyessä tai rekisteröidyn peruuttaessa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat pääasiassa Kesäpäivät Sports Oy:n verkkosivuston käyttäjien itse sovelluksen käyttöönotossa tallentamia sekä muita Kesäpäivät Sports Oy:n keräämiä tietoja.

7 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.  Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tietokoneella tai tallenteella taikka asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisella palvelimella tai palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.

Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.

Luottamuksellisten tietojen, kuten pankki- ja luottokorttitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -suojattua yhteyttä. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopioitujen tietojen palauttamismahdollisuus testataan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8 REKISTERÖIDYN OIKEUDET


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  1. pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

  2. tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

  3. niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

  4. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on aina oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

 

9 LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUILLE


Kesäpäivät Sports Oy:n sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole Kesäpäivät Sports Oy:n hallinnassa eikä Kesäpäivät Sports Oy ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

10 TIETOA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ


Kesäpäivät Sports Oy käyttää tällä verkkosivustolla evästeitä. Alempana lisätietoa evästeistä: miten käytämme niitä sekä miten voit hallita niiden käyttöä. Mikäli sivuston käyttäjä ei hyväksy tässä kuvattuja ehtoja, tulee sivuston käyttö lopettaa.

10.1 Mitä evästeet ovat?


Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.


Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mahdollista markkinointiviestintää sivuillamme sekä muissa palveluissa.


Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.


10.2 Sivustomme käyttämät evästeet


Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella sekä niiden keston että käyttötarkoituksen mukaan.


Keston osalta käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn ajan.


Käyttötarkoitussidonnaisista evästeistä löydät tietoa alempana.

10.2.1 Välttämättömät


Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

10.2.2 Suorituskykyä mittaavat


Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.
Nettisivumme käyttää Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google

 

Analyticsin käytöstä:

Google Analytics privacy overview (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Opt out of Google Analytics tracking (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB)

Sivustomme käyttää myös Facebookin ja Twitterin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

10.2.3 Toiminnalliset


Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten käyttäjänimi, kieli tai alue) sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

10.2.4 Kolmannen osapuolen evästeet


Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.

10.3 Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?


Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.


Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat osoitteesta www.aboutcookies.org.


Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

10.4 Muutokset


Ilmoitamme muutoksistamme evästeiden käytön suhteen täällä. Saatamme myös korostaa muutoksia verkkosivuillamme.

bottom of page